Blizny potrądzikowe

Jeżeli borykasz się z bliznami potrądzikowymi – mamy dla Ciebie świetne rozwiązanie!

Laser CO2 + Osocze bogatopłytkowe!

Terapia jest bardzo bezpieczna i przynosi spektakularne efekty !

Jak wygląda zabieg?

Na zabieg musisz przeznaczyć sobie około godziny.

Lekarz pobiera krew i oddajemy ją do próbówki, która w specjalnej wirówce, odwirowuje osocze z krwi.

Następnie, osocze wstrzykiwane jest pod skórę. Skóra szybciej regeneruje się, pobudza produkcję kolagenu. Dodatkowo odmładza oraz ujędrnia.

Kolejnym etapem jest laser CO2, który pod odpowiednią mocą stosujemy na zmiany potrądzikowe.

Skóra jest zaczerwieniona i wymaga trzech dni rekonwalescencji. W przeciągu dwóch tygodni, następuje złuszczanie starego naskórka.

Po zabiegu należy uzbroić się w cierpliwość i często natłuszczać twarz kosmetykami zaleconymi przez lekarza.

Na zdjęciach przykładowe zmiany, jakie idealnie nadają się do tego typu zabiegu.
Na drugim zdjęciu, porównanie skóry po 1 zabiegu laserowym.

   

2019-03-07T10:10:48+01:00

Regulamin Konkurs Dzień Kobiet w Derma Medical – Facebook

REGULAMIN KONKURSU DZIEŃ MAMY W DERMA MEDICAL

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Dzień Mamy w Derma Medical” (dalej zwanego: „Konkursem”) jest firma Gabinet Dermatologii i Medycyny Estetycznej DermaMEdical Bielsko- Biała ul. Jana III Sobieskiego 185  (dalej zwana „Organizatorem”).

1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.3. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.Dermamedical.pl w zakładce „Blog”

1.4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

1.5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin ww. pracowników i współpracowników pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym.

1.6. Przystępując do Konkursu uczestnik tym samym wyraża zgodę na warunki konkursowe określone Regulaminem.

 

 1. ZAŁOŻENIA I CZAS TRWANIA KONKURSU

2.1 Konkurs będzie trwał w dniach od 05.03.2019 do 07.03.2019 roku do godziny 00:00. Organizatorowi przysługuje prawo skrócenia czasu trwania Konkursu poprzez ogłoszenie swojej decyzji w sposób przewidziany w pkt 2.2. Regulaminu.

2.2 Wszelkie informacje o Konkursie będą publikowane na funpagu FB DermaMEdical: https://www.facebook.com/dermamedical.BielskoBiala/

2.3. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie ogłoszone na funpagu FB DermaMEdical: https://www.facebook.com/dermamedical.BielskoBiala/ w terminie nie później niż 14 dni od ostatniego dnia czasu trwania Konkursu. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni drogą elektroniczną poprzez portal FB oraz oznaczeni w poście ogłaszającym wyniki.

 

 1. ZASADY KONKURSU

3.1 Uczestnikiem Konkursu może być osoba określona w punkcie 1.4 z zastrzeżeniem pkt 1.5 Regulaminu, która w czasie trwania Konkursu „Dzień Kobiet w DermaMedical”. W komentarzu uczestnik konkursu poprzez umieszczenie pod postem  Konkursowym hasła : „Dzień Kobiet” oraz oznaczenie jednej osoby ze swoich znajomych. Co stanowi podstawę zgłoszenia udziału w przedmiotowym Konkursie.

PONADTO Uczestnik konkursu :

3.1.1 Ma za zadanie odpowiedzieć w komentarzu ” Co według Ciebie wpływa odmładzająco na skórę?”

 1. NAGRODA

4.1 W Konkursie przewidzianych jest łącznie 1 nagroda, tj. 1(jedna) NAGRODA GŁÓWNA Zabieg Clear Lift urządzeniem Alma Harmony Pro na twarz, szyję oraz dekolt dla siebie oraz osoby, która została oznaczona w poscie.

4.2 Dwie pozostałe osoby zostaną nagrodzone zestawami kosmetyków.

4.3 Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę.

 

 1. LAUREATKA I PRZYZNAWANIE NAGRÓD

5.1. Laureatka konkursu w liczbie 1 (słownie: jeden) zostanie powiadomiona o przyznaniu nagrody poprzez nasz funpage DermaMEdical https://www.facebook.com/dermamedical.BielskoBiala/  spośród osób, które odpowiedziały na pytanie w komenatarzu.

5.2. Laureatka  powiadomiona zostanie o wygranej drogą elektroniczną poprzez portal FB oraz zostaje oznaczona w poście, nie później niż 14 dni od czasu zakończenia konkursu.

5.3. Nagroda główna w celu wykonania zabiegu wymaga przyjazdu Laureatki – Zwycięscy Konkursu do Gabinetu Dermatologii i Medycyny Estetycznej DermaMedical Bielsko-Biała ul. Jana III Sobieskiego  w dogodnym dla Laureata terminie w godzinach urzędowania Gabinetu.

5.4. Wyboru laureatki dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora która wyłoni Laureatkę poprzez uwiecznienie tego faktu na funpage FB DermaMEdical w formie filmiku, losującego osobę.

 

 1. DANE OSOBOWE

6.1. W celu otrzymania nagrody laureat powinien podać swoje dane osobowe (imię, nazwisko, nr telefonu kontaktowego, adres). Podanie danych jest dobrowolne, jednak w przypadku odmowy udostępnienia tych danych Organizator może nie wydać nagrody takiej osobie.

6.2. Organizator oświadcza, że dane osobowe Uczestników będą zbierane i przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr. 101,poz 926 z póź . zm.). Organizator nie wymaga podawania przez Uczestników (na etapie rejestracji do konkursu) ich nazwisk i adresów zamieszkania – danych tych Organizator nie gromadzi.

6.3. Uczestnicy Konkursu przez dokonanie zgłoszenia wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych zgodnie z nim, przystępując do Konkursu.

6.4. Organizator gwarantuje uczestnikom Konkursu prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Uzyskane dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.

 

 1. REKLAMACJE

7.1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników wyłącznie w formie pisemnej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem reklamacji, listem poleconym na adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania Konkursu oraz w terminie 14 dni od dnia ukończenia Konkursu. Reklamacje wpływające po powyższym terminie nie będą rozpatrywane.

7.2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

7.3. Zainteresowani (wnoszący reklamację) zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.

7.4. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r.,nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

8.2. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje treść niniejszego Regulaminu i poddaje się jego postanowieniom.

8.3. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem będzie rozstrzygać właściwy sąd powszechny.

8.7. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

8.8. Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis Facebook ani z nim związana.

 

2019-03-07T10:16:46+01:00

Laserowe odmładzanie skóry – Alma Harmony Pro XL Clearlift

Harmony PRO – platforma laserowa najnowszej generacji, to produkt izraelskiej firmy Alma Lasers. Obsługuje różne typy zaawansowanych technologii laserowych i innych źródeł światła. Harmony PRO oferuje rozwiązanie na większość problemów estetycznych i dermatologicznych.

To wszechstronne narzędzie, które umożliwia łączenie różnych typów laserów i technologii podczas jednej procedury zabiegowej. Techniki łączone zdecydowanie zwiększają skuteczność zabiegów. Platforma Harmony PRO to korzyść z doboru odpowiedniego lasera dostosowanego do problemu pacjenta.

ClearLift 1064 nm – Zabieg jest nieinwazyjny, bezbolesny nie wymagający znieczulenia. Czas zabiegu zależy od okolicy od 15 – 60 minut. Skóra po zbiegu jest delikatnie zaczerwieniona, lecz nie wymaga okresu rekonwalescencji.

W czym pomoże nam Clearlift?

 • lifting i przebuowa skóry,
 • zmiany pigmentacyjne,
 • melasma,
 • nieablacyjny resurfacing skóry,
 • wygładzenie kurzych łapek
 • spłycenie bruzd nosowo – wargowych
 • rozświetlenie skóry
 • spowolnienie procesów starzenia
 • poprawa jakości skóry

Jeżeli zauważasz na swojej skórze fotouszkodzenia, rozszerzone pory czy przebarwienia – Clearlift jest idealny dla Ciebie!

Zaleca się od 3-5 zabiegów

 

2019-02-08T10:58:11+01:00

Efektowne usuwanie zmian skórnych laserem CO2

Nadeszła wiosna i odsłaniamy skórę, a więc już dziś przy użyciu chirurgicznego lasera CO2 usuwamy niechciane:

⇒ włókniaki miękkie

⇒brodawki łojotokowe

⇒brodawki wirusowe

⇒naczyniaki rubinowe

⇒przerośnięte gruczoły łojowe

⇒znamiona komórkowe

⇒kępki żółte powiek.

Głównymi zaletami procedur usuwania zmian skórnych laserem CO2 są:

⇒szybkość gojenia się ran pozabiegowych,

⇒brak krwawienia w trakcie zabiegu,

⇒dobry efekt kosmetyczny.

?‍? Niezwykle istotne jest również to, iż laseroterapia z użyciem systemu CO2 jest wykonywana metodą bezkontaktową

Cena zabiegu od 150,00 złotych*

*w zależności od ilości usuwanych zmian skórnych koszt zabiegu ustalany jest indywidualnie.

PRZED ZABIEGIEM

PO ZABIEGU

PRZED ZABIEGU

PO ZABIEGIEM

2019-02-05T15:16:43+01:00

Czym jest trądzik?

Zdjęcia przedstawiają naszą pacjentkę, która zgłosiła się do nas z ciężka postacią trądziku skupionego.

Trądzik to jedna z najczęstszych chorób skóry z jaką zgłaszają się do nas nasi pacjenci. Obecnie mamy do dyspozycji wiele metod leczenia. Dzisiejsza dermatologia doskonale daje sobie z nim radę!
Trądzik dotyka ponad 80% populacji osób w wieku 12-24 lata

PRZYCZYNY:
Przyczyn trądziku jest wiele są to m.in.: zwiększona produkcja łoju, zablokowanie aparatu włosowo-łojowego przez czop rogowy, kolonizacja przewodu wyprowadzającego przez bakterie Propionibacterium acnes oraz reakcja zapalna i immunologiczna.
Czynniki genetyczne niewątpliwie odgrywają istotną rolę w powstawaniu zmian chorobowych. U chorych z uporczywym trądzikiem na ogół stwierdza się w wywiadzie występowanie trądziku u innych członków rodziny.

OBJAWY:
Wykwitem pierwotnym w trądziku pospolitym jest zaskórnik. Wyróżnia się dwa typy zaskórników: otwarty i zamknięty.
Zaskórniki otwarte w części środkowej mają otwór, przez który wydobywa się masa łojowo-rogowa. W wyniku utleniania się keratyny i gromadzenia melaniny zaskórniki te są ciemno zabarwione na szczycie.

Zaskórniki zamknięte są białe, drobne, powstają w wyniku nagromadzenia korneocytów w ujściu gruczołów łojowych.
Zmiany chorobowe w trądziku lokalizują się najczęściej w miejscach łojotokowych, czyli: na twarzy, klatce piersiowej oraz na plecach.
Przebieg jest przewlekły, zazwyczaj w okresie letnim zmiany ulegają poprawie. Na zaostrzenie zmian trądzikowych może mieć wpływ dieta np: czekolada i tłuszcze zwierzęce.

Czynniki wywołujące stres psychiczny również mogą nasilać objawy kliniczne trądziku. U większości kobiet 2-7 dni przed menstruacją występuje zaostrzenie trądziku, co jest związane ze zwiększonym uwodnieniem nabłonka wyściełającego mieszek włosowy.

Wyróżnia się następujące postacie kliniczne:

– trądzik młodzieńczy (acne juvenilis)
– trądzik ropowiczy (acne phlegmonosa)
– trądzik skupiony (acne conglobata)
– trądzik bliznowcowy (acne keloidea)
– trądzik z objawami ogólnymi i ciężkim przebiegiem (acne fulminans)

2019-01-29T11:25:20+01:00
Przejdź do góry